2015-08-27
Egenföretagare är lyckligast
– och svenskt livsstilsföretag knappar in på Apple

Enligt en undersökning utförd av Global Entrepreneurship Monitor (GEM) från 2014 visar sig egenföretagare otvetydigt vara den lyckligaste yrkeskategorin världen över. Inom alla områden som undersökningen omfattade värderade egenföretagare sitt eget välbefinnande högre än sin anställde motpart. 

Välbefinnandet gäller såväl den subjektiva känslan som det faktiska fysiska tillståndet. Ifråga om subjektivt välbefinnande var det i huvudsak tillfredsställelsen och motivationen beträffande arbetet som var de starkast bidragande faktorerna. I fysisk bemärkelse visade undersökningsresultatet kort och gott att egenföretagare upplevde färre negativa hälsoeffekter än anställda.   

Dessutom är det allt fler som lockas av självständigheten och flexibiliteten i eget företagande. Studier visar att egenföretagandet i USA har dubblerats sedan 2003 och i Sverige upplever man en alltjämt stadig, om än lägre, ökning sedan mitten på 00-talet. 

GEM:s undersökningsresultat triggade ytterligare intresse hos grundarna till livsstilsföretaget Kvadrat som valde att vidare undersöka kopplingen lycka – egenföretagare. De valde därför att genomföra en så kallad ENPS-mätning bland sina konsulter. ENPS står för Employee Net Promoter Score och är ett mått på viljan att rekommendera sin arbetsplats till andra. Resultatet blev häpnadsväckande – 53 poäng – vilket kan jämföras med Apples 59 poäng samt genomsnittet som ligger på enbart 11.Kvadrats ENPS-index är ett av de högsta som har uppmätts på en arbetsplats i Sverige.

Företaget har funnits sedan slutet på 80-talet och är en arbetsplats där konsulter inom it, teknik och management, som egenföretagare arbetar i gemenskap för att åtnjuta fördelarna av det bästa inom två olika arbetsformer; anställning och egenföretagande. Egen men inte ensam. Visionen är att företaget ska utgöra en grogrund för världens lyckligaste yrkesmänniskor. 

Man har valt att kalla Kvadrat för ett livsstilsföretag eftersom det handlar om att hitta en arbetsform som passar för det liv man vill leva. För de allra flesta handlar det livet om att ge sig själv en möjlighet att vara lycklig. Grundläggande förutsättningar för en lycklig tillvaro är dels en känsla av frihet, dels en känsla av trygghet och gemenskap. De bästa av två världar, två arbetsformer, samlade under ett tak. Det erbjuder Kvadrat. 

Att hysa en längtan om att vilja vidare i karriären och starta något eget är inget ovanligt. I USA har det spekulerats i möjligheten att arbetskraften om bara fem år kommer att bestå till hela 40 % av egenföretagare. Måhända är svenskarna en smula försiktigare och vågar inte ta det steget i lika hög grad (även om vi ser tendenser åt samma håll). Anledningarna kan vara många, men en kvalificerad gissning är att Jantelagens järngrepp om svenskens sinnelag har något med saken att göra.

Med detta i åtanke kanske den avslutande frågan gör sig gällande: Om Jantelagen är det enda hindret som står framför dig och din resa mot ett lyckligare yrkesliv, är det då inte dags för en omkörning? 

Kvadrat är ett företag som skapats av konsulter för konsulter. Det drivs och ägs av dess medarbetare, där de flesta har eget bolag. 

Är du intresserad av att veta mer? Maila Lotta så berättar hon vad det skulle kunna innebära för dig.